בהתאם לחוק במדינה ישראל ישנן ארבע סוגי צוואות הכשרות לפי החוק והדין : צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואת שכיב מרע.
 
צוואה בכתב יד –
חייבת  להיות כל כולה כתובה בכתב ידו של המצווה וחתומה על ידו. שימו לב לתנאי – כתובה בכתב  ידו של המצווה – לא מודפסת ולא בכתב יד של מישהו אחר. כמובן שהיתרון של צוואה זו  הינו הזמינות בהכנתה והעובדה שהיא ללא כל עלות. מאידך לצוואה זו חסרונות רבים  ובולטים שבהם היעדר הידע המקצועי של המצווה בניסוח והעובדה שתמיד היורשים יוכלו  להתווכח האם זה הנוסח האחרון והעדכני של הצוואה המבטאת את רצון המנוח או שמדובר בטיוטה.
 
צוואה בפני עדים –
לדוגמא:זו הצוואה הקלאסית ובד"כ נעשית ע"י עו"ד שגם עורך את הצוואה והוא ועד נוסף (מזכירה / מתמחה) חותמים כעדים על הצוואה (א"כ אין חובה שזה יהיה דווקא עו"ד) . הצוואה יכולה להיות מודפסת ו/א כתובה בכתב ידו של אדם אחר ואולם העדים צריכים לאשר כי המנוח קרא והבין את הוראות הצוואה וחתם עליה בפניהם.
כמו כן, אסור שהעדים יהיה הנהנים ו/או קרובים של נהנים לצוואה שכן אזי הם נוגעים בדבר.
 
חשוב לזכור כי תפקידם של העדים הינו "לקיים" את הצוואה דהיינו להעיד על אמינות ונכונות הצוואה ולכן חשוב שהעדים יהיו זמינים בבוא העת. לבחור עד שהינו אדם מבוגר מאוד ו/או תושב זר יכול להוות בעיה כשנראה לזמן אותם לעדות (במידת הצורך) על מנת להוכיח כי המנוח אכן חתם על הצוואה מרצונו החופשי.
 
היתרון הבולט של צוואה זו שיש עדים שיוכלו לאמת שזה היה רצונו של המנוח וכי הצוואה אותנטית.   באופן כזה נמנעים סכסוכי יורשים ובמידה והתיק מגיע (חלילה לבית משפט) יש משקל רב לעדותם של העדים שמהווים גורם אובייקטיבי וניטראלי.
 
צוואה בפני רשות – 
 צוואה שנחתמת בפני בית משפט , בית דין או נוטריון. במקרה שהצוואה נחתמת מול בית
משפט ו/א בית דין בד"כ לא יתערבו בית המשפט ו/או בית הדין בניסוח הצוואה (ובטח לא יתנו עצות) ויאשרו את הנוסח שיאמר ע"י המצווה לפרוטוקול ככתבו וכלשונו.
 
כאשר הצוואה תיערך ע"י נוטריון בד"כ הוא גם ינסח אותה  (א"כ לא בהכרח) וכך "ירויח" המנוח כי מישהו מקצועי ערך את הצוואה  וסייע בניסוחה.
 
צוואת שכיב מרע –     
המחוקק אימץ כאן את עקרונות המשפט העברי בנוגע לצוואת גוסס או כהגדרה הנעימה יותר "אדם שבנסיבות רואה עצמו אל מול פני המוות". המחוקק מצא לנכון לאפשר לאדם שבאופן מפתיע מוצא עצמו בסכנת חיים לעשות צוואה בעל פה ולהורות מה יעשה ברכוש אם חלילה יקרה הגרוע מכל.
 
זה יכול להיות אדם שנפגע בתאונת דרכים, מי שנמצא  על מטוס לפני נחיתת אונס או חייל שמוזעק בצו 8 למבצע מעבר לקווי האויב.
 
במצב דברים זה על המוריש לומר בפני שני עדים את תוכנה של  הצוואה והעדים בהזדמנות הראשונה שתהיה להם יעלו ויתעדו זאת בכתב.
 
חשוב לציין כי תוקפה של צוואה זו מוגבל ל 30 יום לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתם, דהיינו אם החולה הבריא או החייל שב משדה הקרב הרי שלאחר 30 יום, אם ברצונו ל"קבע" ההוראות שנתן בע"פ, עליו לדאוג שצוואה זו תעלה על הכתב.

צרו איתנו קשר

נשמח לעזור בכל נושא ולענות לך על כל שאלה בהקדם:

הרב משה הלוי לוין 3, נתניה

חיוג עכשיו: 050-8284830

סגירת תפריט